VELUM PROTECTION

VELUM AIR

VELUM AIR

Velum Air har et tykkere filter, men lavere porøsitet og er designet til at sikre en bedre luftgennemstrømning og forhindre overophedning. Det er ideelt til kompressorer, kølesystemer og varmevekslere med stort luft-flow.
Velum Air fanger støv og snavs i filtret og opretholder det normale input af frisk luft inden i maskinen.
Kontrol af udskiftning er visuelle: når det beskyttende Velum Air filter er helt dækket af snavs, skal det udskiftes. Udskiftning af filteret tager blot 5 sekunder, og kræver ikke specialiseret arbejdskraft. Herved undgås ethvert driftsstop, vedligeholdelsesomkostninger og tab af produktivitet, der ville opstå ved udskiftning af interne filtre.
Velum Air er let at anvende og giver en effektiv beskyttelse af industrielle maskiner. Du skal blot skrive dato for sidste udskiftning samt initialer et passende sted på filterstoffet, så undgås udeladelser, driftsstop, nedbrud forårsaget af manglende udskiftning af de interne filtre samt tilstopning af kompressorer, køleanlæg og varmevekslere.
En rulle Velum Air består af 60 filtre. Nogle få øre om dagen vil beskytte dine investeringer.

Velum Air

TILGÆNGELIG I 5 STØRRELSER

600 mm – 500 mm – 400 mm – 300 mm – 200 mm

INSTALLATION

Installazione Velum Air
Installazione Velum Air
Installazione Velum Air

UDSKIFTNING

Sostituzione Velum Air
Sostituzione Velum Air
Sostituzione Velum Air

MILJØVENLIG

REFILL SÆLGES SEPARAT.

Velum Air Eco Friendly